طریقه مصرف:

۱-ابتدا داخل ظروف را با مایع ظرفشویی با اسکاچ نرم به خوبی بشویید

۲-بعد از شستشو پنبه را به روغن مایع خوراکی اغشته کرده و داخل ظروف را چرب کنید و بعد از مدت ۶ ساعت مجدد ظروف را بشویید

نکات مهم:

۱-ظروف را به هیچ عنوان خالی روی شعله نگزارید

۲-حرارت مطلوب به ظروف وارد کنید به طوری که شعله به سطح بیرونی ظروف برخورد نکند

۳-اگر از شعله پخش کن استفاده کنید رنگ بیرونی ظروف از ماندگاری بیشتری برخوردار میشوند

۴-از قاشق فلزی و ابزاری که باعث خط و خش گرانیت ظروف میشود به هیچ عنوان استفاده نکنید

۵-برای شستشو فقط از اسکاچ نرم یا ابر استفاده کنید