*تمامی قیمت ها مقطوع می باشد.

*لطفا قبل از ثبت سفارش تمامی موارد را چک بفرمایید.

*امکان تغییر رنگ بیرونی و داخلی پس از ثبت سفارش وجود ندارد.

*ظروف مستطیل شکل طول ظروف اندازه گیری می شود. برای مثال ظرف 30*50 سانت 50 سانتی متر محاسبه می شود.

*برای اندازه گیری قطر ظروف ( از یک لبه تا لبه دیگر ) را اندازه گیری کنید.

*اندازه گیری از لبه بیرونی تا لبه بیرونی دیگر درست است.

 

طریقه اندازه گیری ظروف: